Cookie beleid V en V'68

De website van V en V'68 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING  VenV’68

 Voetbalvereniging VenV’68 (hierna: VenV’68), gevestigd aan Greate Buorren 15A, te Garyp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  verklaring. 

Onze contactgegevens: 

Bezoekadres           : Voetbalvereniging VenV’68 Sportpark Garyp, Greate Buorren 15A, 9263 PK Garyp

Postadres                : Voetbalvereniging VenV’68 Secr. S. Wobbes, De Tuije 56, 9263 RA Garyp
T  : 0511 521869
E   : [email protected]
W :  www.venv68.nl

 
Om jouw privacy te kunnen waarborgen is een correcte en gepaste verwerking van

persoonsgegevens onmisbaar. Daarom geven wij in deze verklaring aan waarvoor we gegevens over onze leden verzamelen en gebruiken. 

 
A. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom? 

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst (inschrijfformulier). Daaronder valt ook het innen van de contributie. 

De gegevens die wij van onze leden bewaren zijn:

Voorletters, achternaam en roepnaam 

Adresgegevens 

Geslacht 

Geboortedatum 

Mobiel -/telefoonnummer(s) en e-mailadres 

Bankgegevens (tenaamstelling, rekeningnummer, machtiging) 

Ben je minderjarig en wil je bij onze vereniging lid worden? Dan moet je hiervoor aantoonbaar toestemming hebben van jouw ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger (voogd). 

Bij speciale evenementen is het mogelijk dat wij – door jezelf aangeleverde – aanvullende gegevens verwerken. Dit doen wij om desbetreffend evenement zo goed mogelijk op jouw wensen te laten aansluiten; deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de organisatie van het specifieke evenement.

Leden informeren.

Bij het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst hoort ook het informeren van onze leden. Hiervoor gebruiken wij de e-mail, de website en andere sociale mediakanalen.

De voetbalvereniging benadert haar leden niet voor commerciële doeleinden. 

 
Bewaartermijn 

Wij bewaren  persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan vereist – voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke bepalingen. Indien er geen overeenkomst tussen jou en de voetbalvereniging tot stand komt, bewaren we jouw gegevens niet langer dan één jaar. 

Na beëindiging van een lidmaatschap verwijdert de voetbalvereniging zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen twee jaar) alle gegevens die niet langer nodig zijn. Sommige gegevens worden langer bewaard. Dit heeft te maken met de verplichte bewaartermijn van 7 jaar voor onze (financiële) administratie. Aangezien deze administratie niet wordt uitbesteed, hoeft daarvoor geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.

B. Delen met anderen 

Zonder jouw toestemming verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, tenzij sprake is van een wettelijke verplichting. 

Sportlink en de KNVB 

Twee belangrijke partijen die over de gegevens van onze leden beschikken, zijn Sportlink en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Deze organisaties zijn verplicht helder te maken wat ze doen om de bescherming van persoonsgegevens te borgen. Sportlink heeft al haar apps voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens heeft de organisatie in haar voorwaarden de aspecten van de zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ al opgenomen. De KNVB en bij de KNVB aangesloten clubs hoeven daarom onderling – voor wat betreft het over en weer verstrekken van (persoons)gegevens via de systemen van Sportlink – geen verwerkersovereenkomst te sluiten. Deze verstrekkingen worden namelijk niet beschouwd als verstrekkingen aan derden in de zin van privacywetgeving. 

C. Beveiligingsmaatregelen VenV’68

De vereniging beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en onrechtmatige verwerking zo klein mogelijk te maken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  1. Iedereen die namens de vereniging  jouw gegevens kan inzien, moet deze vertrouwelijk behandelen. 
  2. Betrokkenen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  3. Waar mogelijk gebruiken we gebruikersnamen en wachtwoorden. 
  4. We maken back-ups om (bij fysieke of technische incidenten) data te kunnen herstellen. 
  5. We testen en evalueren regelmatig bovenstaande maatregelen.

 

Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, kun je contact met ons opnemen. Raadpleeg hiervoor onze hiervoor genoemde contactgegevens. 

D. Jouw privacyrechten 

In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Bij een dergelijk verzoek dien je jezelf te legitimeren. 

Indien je hebt gevraagd om verwijdering van jouw gegevens, zullen we deze verwijdering doorgeven aan andere organisaties die desbetreffende gegevens van ons hebben ontvangen. De privacyrechten worden hierna kort toegelicht. 

Recht op inzage 

Indien je lid van onze vereniging bent, kun je na een schriftelijk verzoek (per e-mail) jouw persoonlijke – door ons geregistreerde – gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk (per e-mail) verzoeken de gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen.

Recht op verwijdering (vergetelheid) 

Wanneer je niet wilt dat we jouw persoonsgegevens verwerken, kun je dit aan ons kenbaar maken. Voor zover desbetreffende gegevens niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst(en) met de voetbalvereniging. zullen wij deze gegevens verwijderen. Dit heeft geen gevolgen voor het gebruik van de website; deze informatie blijft te allen tijde voor iedereen bereikbaar. 

Contact

Vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens kun je richten aan het bestuur van de vereniging; onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring. De voetbalvereniging behandelt jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. 

E. Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens 

Indien je ontevreden bent over de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging,  zouden wij dat vervelend vinden. Graag ontvangen wij dan ook jouw klacht, zodat wij een passende oplossing aan je kunnen voorstellen. Mocht je met onze oplossing niet tevreden zijn, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).

F. Aanpassing van dit document 

De voetbalvereniging  past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente versie van de privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden je daarom aan de verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we er alles aan doen om je zo goed mogelijk te informeren, bijvoorbeeld per e-mail of door een mededeling op de website. 

Links naar andere websites 

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze eigen website; andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Voor het gebruik van ‘gelinkte’ websites raden we aan om eerst desbetreffende privacyverklaring te raadplegen.

G. Vraag, verzoek of klacht

Als je vanwege een vraag, verzoek of klacht contact met ons wilt opnemen, vind je bovenaan deze verklaring  onze belangrijkste contactgegevens. Contact persoon namens het bestuur: Sieds Wobbes.

 
Het bestuur van Voetbalvereniging VenV’68

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!